บัญชี CENT

ข้อกำหนดเช่นสเปรดและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทบัญชีของคุณ

คุณกำลังค้นหาสิ่งอื่นหรือไม่? ติดต่อเรา
เพื่อให้เราร่วมกันระบุเงื่อนไขการซื้อขายในอุดมคติของคุณ!

บัญชี CENT

พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางการซื้อขายของคุณด้วยความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วหรือยัง? เข้าสู่โลกแห่งการซื้อขายจริงด้วยบัญชี Cent ของเราวันนี้และสัมผัสกับตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มต้นเล็กๆ ฝันให้ใหญ่!

เงินฝากเริ่มต้นที่ต่ำกว่า

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการ
ซื้อขายด้วยเงิน
จำนวนเล็กน้อย

การบริหารความเสี่ยง

ขอบคุณสำหรับขนาดการ
เทรดที่เล็กลง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

การเปลี่ยนผ่าน

ช่วยให้เทรดเดอร์เปลี่ยน
จากการซื้อขายทดลองเป็น
การซื้อขายจริงได้
อย่างราบรื่น

การเข้าถึง

ช่วยให้ผู้ค้าสามารถมีส่วน
ร่วมในตลาดที่อาจต้อง
ใช้เงินทุนสูงกว่า

Lower
Initial Deposits

Suitable for beginners and those who want to start trading with a small amount of money.

Risk Management

Thanks for the smaller trade size, it allows traders to manage risks better.

Transition

Helps traders to smoothly transition from demo trading to live trading.

Accessibility

Enables traders to participate in markets that might other wiserequire higher capital.

CENT ACCOUNT

Ready to embark on your trading journey with minimal risk? Dive into the world of live trading with our Cent Account today and experience the markets like never before. Start small, dream big!

พร้อมที่จะซื้อขายกับ

บัญชี Cent ?

พร้อมที่จะซื้อขายกับ

บัญชี Cent ?

ประเภทบัญชีการซื้อขายเพิ่มเติม

โปรดดูตารางเปรียบเทียบบัญชีของเราสำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะและเงื่อนไขทั้งหมดแบบเทียบเคียงกัน

Packages

Min. Deposit
 • ACCOUNT CURRENCY
 • MAX. TRADE SIZE
 • MARGIN CALL
 • STOP-OUT LEVEL
 • COMMISSION
 • MAX LEVERAGE
 • MIN. VOL. IN LOTS
 • NEGATIVE BALANCE PROTECTION

Cent

$10
 • $
 • 200
 • 50%
 • 20%
 • NO
 • 1:2000
 • 0.01
 • YES

Standard

$100
 • $
 • Unlimited
 • 50%
 • 20%
 • NO
 • 1:2000
 • 0.01
 • YES

ECN

$1000
 • $
 • Unlimited
 • 50%
 • 20%
 • $10/Lot
 • 1:2000
 • 0.01
 • YES

Elite

$10,000
 • $
 • Unlimited
 • 50%
 • 20%
 • NO
 • 1:2000
 • 0.01
 • YES

ยังต้องฝึกฝนอีกก่อนเข้าสู่
เข้าสู่ตลาดจริง?

ยังต้องฝึกฝนอีกก่อนเข้าสู่
เข้าสู่ตลาดจริง?