บัญชี ECN

ข้อกำหนดเช่นสเปรดและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ

คุณกำลังค้นหาสิ่งอื่นหรือไม่? ติดต่อเรา เพื่อให้เราร่วมกันระบุเงื่อนไขการซื้อขายในอุดมคติของคุณ!

ECN ACCOUNT

The ECN account is tailored for experienced traders, offering direct market access with variable spreads, fixed commission fees, access to interbank liquidity, market depth, faster execution, and lower slippage.

Direct Access
to Market

Trades are directly passed to liquidity providers.

Tighter
Spreads

Due to direct market access, spreads are often tighter, especially during high liquidity times.

Faster
Execution

It’s directly linked to the interbank market.Often has faster trade execution times.

No Conflict
of Interest

We’re only profits from commissions and there is no potential conflict of interest betweeen us and our clients.

บัญชี ECN

บัญชี ECN ได้รับการปรับแต่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ โดยนำเสนอการเข้าถึงตลาดโดยตรงด้วยสเปรดที่แปรผัน ค่าธรรมเนียมคอมมิชชันคงที่ การเข้าถึงสภาพคล่องระหว่างธนาคาร ความลึกของตลาด การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และค่าสลิปเพจที่ต่ำกว่า

การเข้าถึงตลาดโดยตรง

การซื้อขายจะถูกส่งต่อไป
ยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โดยตรง

สเปรดต่ำ

เนื่องจากการเข้าถึงตลาด
โดยตรง สเปรดจึงเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง

การดำเนินการที่รวดเร็ว

เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ในตลาดระหว่างธนาคาร
ต่างๆ ซึ่งมีเวลาดำเนินการ
ซื้อขายที่เร็วกว่า

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เราเป็นเพียงผลกำไรจาก
ค่าคอมมิชชั่น และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง
โบรกเกอร์และเทรดเดอร์

พร้อมที่จะซื้อขายกับ
บัญชี ECN?

บัญชี ECN

บัญชี ECN ได้รับการปรับแต่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ โดยนำเสนอการเข้าถึงตลาดโดยตรงด้วยสเปรดที่แปรผัน ค่าธรรมเนียมคอมมิชชันคงที่ การเข้าถึงสภาพคล่องระหว่างธนาคาร ความลึกของตลาด การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และค่าสลิปเพจที่ต่ำกว่า

การเข้าถึงตลาดโดยตรง

การซื้อขายจะถูกส่งต่อไป
ยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โดยตรง

สเปรดต่ำ

เนื่องจากการเข้าถึงตลาด
โดยตรง สเปรดจึงเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง

การดำเนินการที่รวดเร็ว

เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ในตลาดระหว่างธนาคาร
ต่างๆ ซึ่งมีเวลาดำเนินการ
ซื้อขายที่เร็วกว่า

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เราเป็นเพียงผลกำไรจาก
ค่าคอมมิชชั่น และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง
โบรกเกอร์และเทรดเดอร์

พร้อมที่จะซื้อขายกับ
บัญชี ECN?

ประเภทบัญชีการซื้อขายเพิ่มเติม

โปรดดูตารางเปรียบเทียบบัญชีของเราสำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะและเงื่อนไขทั้งหมดแบบเทียบเคียงกัน

Cent

$1000Min. Deposit
 • Max. Trade Size: 200
 • Margin Call: 50%
 • Stop-out Level: 20%
 • Commission: No
 • Max. Leverage: 1:2000
 • Min. Vol. in Lots: 0.01
 • Negative Balance Protection: Yes

Standard

$10000Min. Deposit
 • Max. Trade Size: Unlimited
 • Margin Call: 50%
 • Stop-out Level: 20%
 • Commission: No
 • Max. Leverage: 1:2000
 • Min. Vol. in Lots: 0.01
 • Negative Balance Protection: Yes

ECN

$100000Min. Deposit
 • Max. Trade Size: Unlimited
 • Margin Call: 50%
 • Stop-out Level: 20%
 • Commission: $10/Lot
 • Max. Leverage: 1:400
 • Min. Vol. in Lots: 0.01
 • Negative Balance Protection: Yes

Elite

$1000000Min. Deposit
 • Max. Trade Size: Unlimited
 • Margin Call: 50%
 • Stop-out Level: 20%
 • Commission: $10/Lot
 • Max. Leverage: 1:200
 • Min. Vol. in Lots: 0.01
 • Negative Balance Protection: Yes

ยังต้องฝึกฝนอีกก่อนเข้าสู่
เข้าสู่ตลาดจริง?