ทางเลือกของคุณควรขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซื้อขาย กลยุทธ์ และเครื่องมือหรือฟังก์ชันการทำงานที่คุณจัดลำดับความสำคัญ พิจารณาการซื้อขายสาธิตบนทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อประเมินว่าแพลตฟอร์มใดที่สอดคล้องกับสไตล์การซื้อขายของคุณ