ใช่. MT5มีMQL 5ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมในตัวสําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่กําหนดเองและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ( EAs ) ในทางกลับกันcTraderสนับสนุนcAlgoช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้c #เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเมตริกที่กําหนดเอง เข้าใจเหตุการณ์ตลาดผ่านแพลตฟอร์มของเรา