โดยปกติเงื่อนไขการซื้อขายจะได้รับผลกระทบจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหตุการณ์ทางการเมืองและความรู้สึกของตลาด ผู้ค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ทรัพยากรการวิจัยที่หลากหลายของเราโดยใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเช่นคําสั่งหยุดการสูญเสียและติดตามเหตุการณ์ตลาดผ่านแพลตฟอร์มของเรา