ได้ ในฐานะเทรดเดอร์ของ Hedgecent คุณสามารถมีบัญชีได้ทั้ง MT5 และ cTrader อย่างไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 2 บัญชีให้เพียงพอในการบริหารความเสี่ยง